табели

В зависимост от ползвания материал указателните табели могат да бъдат:

1. Указателна несветеща табела – метална
2. Указателна светеща или указателна несветеща табела от ПВЦ
3. Указателна несветеща табела от винил
4. Указателна несветеща табела – комбинация от различни материали
5. Указателна несветеща табела от алуминиев композитен материал с гравюра
6. Указателна несветеща табела от алуминиев композитен материал, който е прорязан по лого или рекламен надпис
7. Указателна светеща табела – с неон, луминесцент или светодиодно осветление

Comments are closed.