табели

В зависимост от ползвания материал табелите могат да бъдат:

1.   Светеща табела с метален корпус (светеща с неон табела или светеща със светодиоди табела)
2.   Светеща табела с корпус от ПВЦ (светеща с неон табела или светеща със светодиоди табела)
3.   Светеща табела с метални профили, в които са постовени осветителни тела
4.   Светеща табела от винил с адаптирани неонови букви
5.   Светеща табела от винил с адаптирани светодиодни букви
6.   Светеща табела от алуминиев композитен панел с адаптирани обемни букви с неон
7.   Светеща табела от алуминиев композитен панел с адаптирани обемни букви със светодиоди (LEDs)
8.   Светеща табела с луминесцентни осветителни тела
9.   Светеща табела с неон
10. Светеща табела със светодиоди (LEDs)

Comments are closed.