стелажи

РЕКЛАМНИ СТЕЛАЖИ

За нашите клиенти предлагаме рекламни стелажи за излагане на продукти на мястото на продажба. При този вид рекламно съоръжение проекта трябва да бъде съобразен с продуктите които ще излага, защото е много важно да се предвиди такава конструкция, която да понася тежестта на излаганите продукти. Не по-малко важен елемент е и дизайнът на самия стелаж, тъй като основното му предназначение е да привлича повече клиенти и да спомогне за повишаване на продажбите на продаваните стоки.

След одобрението на дизайна и начина на изработка може да предоставим мостра и едва след финалното одобрение на мострата се стартира изработката и на останалите стелажи.   Ползването на щендери и стелажи в търговските обекти – не само повишават продажбите на марката, но и определено допринасят за висока познаваемост и добро име на марката.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comments are closed.